Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTADO DEFINITIVO ADMITID@S PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS

08-07-2020

Á vista da subvención outorgada por parte da Excma. Deputación Provincial para a campaña de limpeza de praias marítimas e transcurrido o prazo de alegacións á lista provisional, publícase o listado definitivo de admitidos/as e fíxase a valoración de méritos para o mércores, 15 de xullo de 2020, ás 10:00h e a  realización da proba práctica tipo test o mesmo día, ás 10:30h no Salón de Sesións do Concello de Fisterra.

Os/as aspirantes deberán vir provistos de DNI e bolígrafo.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: