Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTADO DEFINITIVO DE ADMITID@S E EXCLUÍD@S TÉCNIC@ MUSEO DA PESCA

25-07-2020

Rematado o prazo e non téndose presentado alegación algunha contra a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para optar á contratación dun/dunha traballador/a para prestar o servizo denominado Técnico/a para Museo da Pesca, apróbase o listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as.

Faise publica a composición da Comisión de Selección e a Sinalización da Valoración de Méritos dos/as aspirantes será o día 29 de xullo de 2020 ás 10:00h e a proba escrita será o mesmo día ás 11:00h de conformidade co disposto na base 10ª da Convocatoria.

Os/as aspirantes deberán vir provistos/as do D.N.I. e bolígrafo

Descargas

Compartir:

Novas por anos: