Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTADO DEFINITIVO DE ADMITID@S PERSOAL CONTROL AMBIENTAL PRAIAS COVID-19

29-07-2020

Rematado o prazo de alegacións para subsanación de defectos como consecuencia do listado provisional de admitidos/as e excluídos/as para a contratación temporal de persoal para mantemento, vixilancia, limpeza e control ambiental de praias relacionados co control e prevención da covid 19, e non téndose presentado alegación algunha, apróbase o listado definitivo de admitidos/as.

Faise publica a composición da Comisión de Selección e a Sinalización da Valoración de Méritos dos/as aspirantes será o día 31 de xullo de 2020 ás 10:00h e a proba práctica tipo test será o mesmo día ás 11:00h de conformidade co disposto na base 10ª da Convocatoria.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: