Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


FISTERRA NIVEL MEDIO-ALTO RESTRICIÓNS

16-12-2020

O comité clínico da Consellería de Sanidade que fai seguimento da evolución da Covid-19 en Galicia, vén de acordar que o Concello de Fisterra pasa ao Nivel Medio-Alto de restricións.
 
MEDIDAS RESTRICTIVAS:
 • MOBILIDADE: Peche perimetral individual. Saídas e entradas xustificadas.
 • REUNIÓNS SOCIAIS: Limítanse os grupos a un máximo de catro persoas, excepto no caso de persoas conviventes
 • ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN:
  • 30% do aforo no interior e 50 % nas terrazas ao aire libre
  • Non está permitido o consumo na barra.
  • A ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas.
  • Horario do peche ao público: 17:00 horas
 • VIDA SOCIAL E COMUNITARIA:
  • Lugares de culto: 50 % da súa capacidade máxima permitida.
  • Velorios: 10 persoas en espazos pechados e 25 en espazos abertos sexan ou non conviventes.
  • Bibliotecas, arquivos, museos: 50 % da súa capacidade máxima permitida. As actividades culturais de grupo: Máximo 4 persoas sexan ou non conviventes excluido o monitor ou guía.
 • ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURISTICO E ALBERGUES:
  • 50% da súa capacidade. Zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos.
 • MERCADOS AO AIRE LIBRE:
  • 50 % dos postos habituais ou autorizados.
 • ACTIVIDADES DEPORTIVAS NON FEDERADAS:
  • Instalacións deportivas ao aire libre: individual e colectiva, sen contacto físico, e como máximo de 4 persoas de forma simultánea , sen contar o monitor.
  • Instalacións deportivas cubertas: grupos de ata 4 persoas sexan ou non conviventes sen contar o monitor, e sen superar o 50% da capacidade máxima permitida.
 • CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ADESTRAMENTOS E DE COMPETICIÓNS DEPORTIVAS CON PÚBLICO:
  • O público sempre debe permanecer sentado tanto nas instalacións deportivas como na vía pública.
  •  Límite de 250 persoas para lugares pechados e de 500 se se trata de actividades ao aire libre
 
Agradecemos a vosa colaboración e recordade:
 • Usade a máscara.
 • Lavade e desinfectade as mans frecuentemente.
 • Mantede a distancia social e evitade as aglomeración

Máis información: https://coronavirus.sergas.gal/

Orde do 3 de decembro de 2020 de medidas de prevención específicas COVID-19

DECRETO 213/2020, do 16 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, de 3 de decembro

Descargas

Compartir:

Novas por anos: