Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


NOVAS RESTRICIÓNS CONTRA A COVID-19

18-03-2021

No DOG nº 52-Bis do mércores 17 de marzo sairon publicadas as novas medidas para facer fronte a crise sanitaria da COVID-19 e que entran en vigor ás 00:00h do venres 19 de marzo.
 
RESUMO:
 • O Concello de Fisterra sitúase entre os concellos con incidencia inferior a 150 polo que entra no Nivel de restricións Media-Baixa.
 • Toque de queda: 22:00 a 06:00h
 • Mobilidade: permítense os desprazamentos entre todos os concellos de Galicia agás Maside, Paradela e Vilardevós
 • Reunións: máximo 6 persoas exterior, 4 interior e prohibido non conviventes en domicilios.
 • Hostalaría: 50% de aforo en interiores e 75% en terrazas, prohibido servir en barra. Abertos ata as 21:00h. É obrigatorio que os establecementos de hostalaría mostren os carteis de aforo e os códigos QR
 • Establecementos e locais comerciais: aforo ao 50% e peche ás 21:30h. Atención preferente a maiores de 75 anos.
 • Centros comerciais: aforo ao 50% en tendas. Zonas comúns 30% e só para o tránsito. Peche ás 21:30h.
 • Mercados ao aire libre:
  • Mercados  con menos de 50 postos autorizados: 100% da súa capacidade.
  • Mercados con 50-100 postos autorizados: 75% da súa capacidade.
  • Mercados con máis de 100 postos autorizados: 50% da súa capacidade.
 • Hoteis e aloxamentos turísticos: poden manter a súa actividade, sen prexuizo das limitacións de entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais. Zonas comúns ao 50%
 • Albergues: ocupación máx 30% das prazas nos espazos de aloxamento compartido.
 • Lugares de culto: aforo 50% da súa capacidade, mantendo en todo caso a distancia de seguridade de 1,5m entre os asistentes.
 • Velorios e enterros: 10 persoas en interior e 25 persoas ao aire libre.
 • Deporte non federado: de forma individual ou colectiva, sen contacto físico. Grupos máx. 6 persoas, sen contar o monitor, en instalacións ao aire libre e máx 4 persoas en instalacións pechadas. Uso obrigatorio da máscara.
 • Museos, bibliotecas e salas de exposición: aforo ao 50 %. Actividades culturais máximo 4 persoas excluída o monitor.
 • Cines, auditoríos e teatros: aforo ao 30%. Mantendo en todo momento a distancia interpersoal de seguridade de 1,5 m. en todas as direccións
 • Galicia: pechada perimetralmente salvo por causas xustificadas
Decreto 45/2021 do 17 de marzo da Xunta de Galicia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0-170321-1_gl.html
 
Orde do 17 de marzo de 2021 da Consellería de Sanidade
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1-170321-3_gl.html
 
Orde do 17 de marzo de 2021 da Consellería de Sanidade para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1-170321-2_gl.html
 
Recomendacións:
 • Limitar a mobilidade ao máximo posible
 • Restrinxir ao máximo a interacción social e que os encontros queden limitados únicamente á unidade de convivencia
Compartir:

Novas por anos: