Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR

19-05-2021

Rematado o prazo e non se tendo presentado ningunha alegación contra a Lista Provisional de Admitidos/as e Excluídos/as para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal de Auxiliares de Axuda no fogar apróbase a Lista definitiva de admitidos/as.

Proba teórica-práctica: O día 25/05/2021, ás 11:30h no salón de sesións do Concello de Fisterra.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: