Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUID@S CONTRATACIÓN TÉCNIC@S DE TURISMO

07-06-2021

Á vista da Subvención concedida por parte da Excma. Deputación Provincial correspondente ao programa DP0029 dirixido aos concellos e agrupación de concellos da provincia de A Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento do gasto de persoal das Oficinas de Turismo durante o ano 2021, apróbase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 07/06/2021, para reparar os defectos que puideran observarse

Descargas

Compartir:

Novas por anos: