Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUID@S TÉCNIC@ MUSEO DA PESCA

17-06-2021

Á vista da Subvención concedida pola Deputación Provincial para a contratación de persoal técnico para a atención do Museo da Pesca (Expediente 2021000008592) na resolución R.P. 2021/22984 de data 28/05/2021, o Concello de Fisterra aproba a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 17/06/2021, para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: