Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

16-02-2022

A Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, convoca as probas de avaliación en competencias clave para acceder á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación (DOG nº 32, do mércores de 16 de febreiro de 2022).

Presentación de solicitudes:

  • Preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código de procedemento TR306A)
  • Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
  • A solicitude tamén estará dispoñible no portal web da Consellería de Emprego e Igualdade https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/competencias-clave

Prazo de solicitude: Do 17 de febreiro ata o 7 de abril de 2022

Máis información: Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello de Fisterra no tlf.: 981 740 001 ou en https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/competencias-clave/convocatoria-probas?langId=gl_ES

 

Compartir:

Novas por anos: