Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUID@S CONTRATACIÓN TÉCNIC@S DE TURISMO

22-04-2022

Á vista da Subvención concedida por parte da Excma. Deputación Provincial para a contratación en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración determinada por circunstancias da produción, de 2 Técnicos/as de Información Turística, apróbase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 22/04/2022, para reparar os defectos que puideran observarse

Descargas

Compartir:

Novas por anos: