Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


BASES CONTRATACIÓN TÉCNIC@ MUSEO DA PESCA

05-05-2022

Aprobadas as bases para a contratación en réxime laboral eventual por un período de 7 meses de duración, a tempo completo dun/ha Técnico/a de Museo para desenvolver tarefas de atención, información e dinamización no Museo da Pesca, dependente do Concello de Fisterra e con cargo á subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña.

PRAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: As instancias dirixiranse ao Sr Alcalde do Concello de Fisterra e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, de 9:00 a 14:00 horas, situado na rúa Santa Catalina, 1, 15155 Fisterra, A Coruña, ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación nesta mesma páxina web e no Taboleiro electrónico (sede.concellofisterra.gal) que foi o 05/05/2022.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: