Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUID@S TÉCNIC@ MUSEO DA PESCA

13-05-2022

Á vista da Subvención concedida pola Deputación Provincial para a contratación de persoal técnico para a atención do Museo da Pesca  (Expediente 2022000009157) na resolución R.P. 2022/20763 de data 2/05/2022, o Concello de Fisterra aproba a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 13/05/2022, para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: