Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUÍD@S PEÓN FORESTAL

18-05-2022

Rematado o prazo establecido para a presentación das solicitudes de participación no proceso selectivo dun posto de peón forestal do grupo de servizos múltiples, dentro do programa APROL RURAL 2022, entre tódolos/as candidatos/as remitidos polo Servizo Público de Emprego, o Concello de Fisterra aproba a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 18/05/2022, para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: