Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTADO PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUÍD@S PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2022

20-06-2022

Á vista da subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial para o Programa de limpeza de praias marítimas dirixido a concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2022, a través da contratación de 9 peóns con destino ás mesmas, apróbase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as . 

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dous (2) días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, que foi o 20/06/2022 para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: