Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITIDAS E EXCLUIDAS AUXILIARES AXUDA NO FOGAR

20-09-2022

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal de Auxiliares de Axuda no Fogar, publícase a lista provisional de persoas admitidas e excluídas.

Ábrese un prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do seguinte ó da súa publicación que foi o día (20/09/2022) para a subsanación de posibles defectos que poidan observarse.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: