Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA PROVISIONAL ADMITID@S E EXCLUÍD@S AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 2022

24-11-2022

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes de participación na convocatoria para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal (auxiliares administrativos), con destino aos servizos administrativos do Concello de Fisterra, publícase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación que foi o 24/11/2022, para subsanar os posibles defectos que motivaron a súa exclusión o omisión, e formular as reclamacións á lista provisional.

Descargas

Compartir:

Novas por anos: