Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Novas


LISTA DEFINITIVA ADMITID@S E EXCLUÍD@S BOLSA DE TRABALLO OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES 2022

05-12-2022

Rematado o prazo e vistas as alegacións presentadas contra a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal (peóns), con destino ao grupo de servizos múltiples, o Concello de Fisterra aproba a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as.

Probas fase de oposición: venres, 9 de decembro ás 09:30h no almacén municipal sito na estrada que vai ao faro. Os aspirantes deberán vir provisto do seu DNI.

Proba de coñecemento do idioma galego (para aqueles aspirantes que non acreditaran estar en posesión do Celga 1): venres, 9 de decembro ás 13:00h no salón de sesións da casa do concello

Descargas

Compartir:

Novas por anos: