Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Aula de informática


Actividades

En determinadas épocas do ano, normalmente coincidindo con periodos vacacionais(nadal, verán,etc.) fanse xornadas informáticas dirixidas a nenos e maiores.

Relación de xornadas impartidas:

  • Xornadas sobre Internet para nenos e maiores.
  • Xornadas de Mecanografía por ordenador: nenos de 8-12 anos.
  • Xornadas sobre Educación Vial: rapaces de 8-14 anos.
  • Xornadas de creación de tarxetas de felicitación: nenos de 8-12 anos.
  • Xornadas sobre Hixiene bucodental, utilizando programas informáticos específicos e impartidas pola educadora familiar.
  • Xornadas sobre búsqueda de emprego a través de Internet.
Compartir: