Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro de Mallas

Cruceiro Tipo de Cruz.

A plataforma é rectangular de catro grados.

Pedestal cuadrangular, rematado con chafláns.

Comezo do Cruceiro de forma octogonal, con capitel cuadrangular con moldurado con cuarto bocel e mediacaña.

A cruz é cuadrangular e leñosa.

Cartela con INRI e corona de espiñas.

O material no que está construído é granito.

Compartir: