Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro do Monte de San Martiño

A súa plataforma e pedestal é cuadrangular con chafláns.

O capitel é cuadrangular.

O material é granito, excepto a cruz que é de ferro.

Compartir: