Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro de Vigo

Cruceiro Tipo de Cruz.

A plataforma é cuadrangular de tres grados.

Pedestal cuadrangular, rematado con chafláns.

Comezo do Cruceiro de forma circular, con capitel cuadrangular con moldurado.

A cruz é circular e leñosa.

O material no que está construído é granito.

Compartir: