Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro de Vilar

Cruceiro Tipo de Cruz.

A plataforma é unha pilastra de formigón.

Non ten pedestal.

A columna do Cruceiro é de forma octogonal, cunha imaxe.

Non ten capitel.

A cruz é cuadrangular cos brazos con mediacaña, remates florenzados con botón central e corona de espiñas.

O material é granito e formigón.

Compartir: