Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro do Cabo

Cruceiro Tipo de Cruz.

Non ten plataforma.

O pedestal é cúbico rematado con chafláns.

A columna do Cruceiro é cadrada con chafláns.

O capitel é cuadrangular moldurado.

A cruz é cuadrangular cos brazos con chafláns e remates florenzados.

O material é granito.

Compartir: