Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro da Insua

Cruceiro Tipo de Cruz.

Non ten plataforma.

Pedestal cuadrangular.

A columna do Cruceiro é octogonal.

O capitel é cúbico.

A cruz é cuadrangular cos brazos con chafláns.

O material é granito.

Compartir: