Portal de Turismo do Concello de FisterraCruceiro do Cemiterio

Cruceiro Tipo de Crucifixo.
A plataforma é cuadrangular de tres grados. Pedestal cuadrangular, rematado con chafláns. A mesa adosada. A columna do Cruceiro é octogonal, con pedestal cuadrangular liso.

O capitel é cuadrangular moldurado.

A cruz é cuadrangular cos brazos con chafláns e remates florenzados con botón central.

DESCRICIÓN:

Anverso: Cristo crucificado con tres cravos, inclina a cabeza á dereita, mans abertas. Sen corona, pano de pureza anudado á esquerda.

Reverso: Virxe en actitude de orar. Mans xuntas. Sobre peana dun anxo alado.

O material é granito.

Compartir: