Portal de Turismo do Concello de FisterraMuíños

Outro conxunto etnográfico de gran importancia e relacionado coas faenas agrícolas podémolo atopar en Mallas, en forma dun interesantísimo conxunto de 12 muíños, sitos na líña que forma o curso do río para un óptimo aproveitamento da auga.

Estos muíños, a maioría de propiedade comunal, atópanse actualmente nun lamentable estado de abandono.

Compartir: